• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Gospodarka Unii Europejskiej i jej wyzwania.

Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie biznesmenom jak istotne dla stworzonego przez nas kraju jest raportowanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Zapraszamy – szkolenia dofinansowane Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego lub ewentualnie na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą także być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość niemało. Między innymi: tłumaczenie pism, wydatki spraw sądowych. Ważnym argumentem na plus jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Sprawdź tutaj

2. Zajrzyj tutaj

3. Sprawdź to

4. Sprawdź to

5. Tutaj Perspektywy gospodarcze krajów rozwijających się.

Categories: Biznes

Comments are closed.